Sajtóközlemény

A világ legnagyobb dialízis szolgáltató és gyártó cége a Fresenius Medical Care „bedobta a törölközőt” felmondja szerződését a Szegedi Egyetemmel. Az öt éve tartó – polgári és büntetőperektől sem mentes – háborúskodás után január végén kerül pont a szegedi dialízis háborúra. Az egyetemmel kötött szerződés értelmében azonnali hatályú felmondással él a Fresenius. Mivel a nagy múltú cég vezetői pontosan tudják, hogy a dialízis életfenntartó kezelés, ahol az emberek élete a tét, első lépésként 2010. január 21-re összehívták azt a grémiumot, amely a betegátadás pontos forgatókönyvét hivatott elkészíteni és írásban rögzíteni.

Előzmények

2004 elején a Szegedi Egyetem tendert írt ki a szegedi dialízis ellátás komplex módon történő megvalósítására. A tendert a Fresenius nyerte meg, így 25 évre szóló szerződést kötött az egyetemmel, amiben az is szerepelt, hogy az újonnan felépülő dialízis központ egy részének - 2030 m2 - beruházását a Fresenius finanszírozza. A cég 2005. szeptemberében egy korábbi épület III. emeletét teljesen átalakítva gépeket, vízrendszert telepítve kezdte meg a szegedi betegek kezelését.

1. Két dudás egy csárdában
Közben kiderült, hogy az egyetem korábbi partnere, az V. emeleten működő Gambro dialízis szolgáltató cég az előző szerződésre hivatkozva, ráadásul közvetlenül az OEP-el szerződve, nem adta vissza az egyetemnek az átadott kapacitásokat. Így állt elő az a furcsa helyzet, hogy a Fresenius érvényes szerződése ellenére, egyszerre két szolgáltató kezelte a szegedi egyetem betegellátási kötelezettségi körébe tartozó betegeket. A helyzetet tovább rontotta, hogy a Gambro többfrontos (polgári perek, büntetőper) támadást indított az egyetem és a Fresenius között létrejött szerződés semmisségének megállapítására.

2. Finanszírozási anomáliák
A Fresenius betegei a háborúskodásból semmit sem éreztek, hiszen a legmagasabb színvonalú kezelést kapták, amely semmiben sem különbözött a magyarországi 23 másik dialízis központjukban nyújtott szolgáltatástól. 2008. őszén az OEP is beavatkozott a háborúba, ugyanis a Gambro bejelentésének következtében visszamenőlegesen visszavonta az egyetemtől az általuk „jogtalannak” vélt, szerződött kapacitáson felüli kezelések ellenértékét, ami egyértelműen veszteséget jelentett a Fresenius számára. Ekkor 90 beteg írta alá, hogy továbbra is a Freseniusnál szeretne a dialízis kezelést kapni. Időközben a Freseniusnál kezelt betegek száma elérte a kilencvent, míg a Gambronál kezelt betegeké negyvenre csökkent. Ennek oka, hogy a dialízisre szoruló új betegeket az Egyetem szerződött partneréhez Freseniushoz irányította.

3. Miért késett a szerződésben vállalt beruházás?
2009 nyarán, tehát csaknem öt évvel a szerződés aláírása után az egyetem megbízott egy céget egy új épület megtervezésére és felépítésére. A 2400m2 alapterületű épület beruházásából a Freseniusnak 2030 m2 költségét kellett volna vállalnia. Ez rendben is lett volna, csakhogy a háborúba- nyílván finanszírozási gondjai miatt – beszállt az egyetem is .A szerződés szerint ugyanis az OEP bevétel 5,75% százalékát kell leadja az egyetemnek a dializáló cég, az intézmény viszont a szerződés egyoldalú módosításával a bevétel 14 százalékára tartott igényt.

4. A Szegedi Egyetem 749 millióval tartozik!
2005 szeptembere óta a Fresenius több mint 39000 kezelést végzett Szegeden.. Az egyetem az évek során elvégzett kezelések ellenértékének 94,25%-át kellene kifizesse a Freseniusnak. Jelenlegi tartozása 749.000.000,, azaz hétszáznegyvenkilenc-millió forint! Ma már nemcsak az úgynevezett „kapacitáson felüli” kezelések ellenértékét, hanem a kapacitás keretén belüli térítési díjat sem utalja az Egyetem a Freseniusnak, holott az OEP ezt minden hónapban kifizeti nekik.

Következmény

Ezt a helyzetet a Fresenius tovább már nem tudja és nem is akarja elviselni, ezért felmondja szerződését a Szegedi Egyetemmel. A cég a kezeléseket a tőle telhető legmagasabb színvonalon végezte, így igényt tart a szerződésben rögzített térítési díjra. Megítélése szerint az egyetem dolga rendbe tenni, hogy öt évvel ezelőtt miért nem rendezte jogviszonyát egy másik szolgáltató céggel és miért kötött tisztázatlan helyzetben szerződést a Freseniussal. A cég még a látszatát is szeretné elkerülni annak, hogy a magas térítési díjért háborúzik. Ugyanis ma Magyarországon az egy kezelésre jutó térítési díj már nem fedezi az ellátás költségeit. A Fresenius azért tudja ellátni vállalt feladatait idehaza, mert nemcsak a szolgáltatást végzi, hanem a dialízishez szükséges, eszközöket, anyagokat is gyártja. A szegedi betegellátás folyamatossága érdekében- amennyiben az egyetem megveszi azokat -
a kezeléshez szükséges eszközöket, anyagokat a Fresenius kész Szegeden hagyni.

2010. január 22.

Fresenius Medical Care

Bővebb információ:

B.Király Györgyi V And B kommunikációs Kft
bkgy@t-online.hu
30-9493904